Ontmoeten en leren kennen in het Dorpshuis

Al 5 jaar laten we als bewoners zien dat we het goed kunnen: een goed draaiend Dorpshuis met veel activiteiten en heel veel deelnemers. Al 5 jaar bouwen we aan een fijne woongemeenschap in Vreeswijk en we zien dat het werkt. We zien dat er veel meer contact is tussen inwoners onderling doordat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen in het Dorpshuis. U bent erg welkom bij het symposium, de feestavond of allebei. Na het symposium is er gelegenheid om voor een klein bedrag te blijven eten.

Programma

12.00 uur : ontvangst en lunch
13.00 uur : start symposium
16.00 uur : afsluiting met hapje en drankje
18.00 uur : frieten, snack en een gezonde salade; eigen bijdrage €2,50 p.p.
20.00 uur : start feestavond met swingband FunkThis;

Entree gratis

Symposium

Bewoners van de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk voeren al 5 jaar met veel succes het beheer over de wijkaccommodatie Fort Vreeswijk/Dorpshuis. Met zo’n 30.000  bezoekers per jaar, meer dan 100 vrijwilligers en het betalen van huur van rond de € 60.000,- aan de gemeente kunnen we met recht spreken van een grote prestatie.In het symposium richten we de blik op de toekomst en willen we antwoord op de vraag ‘hoe houden we dit succes vast’. Samen met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) bieden wij een interessant programma aan. We gaan in op: Een nieuwe fase in zelfbeheer: van experiment naar een vitale, toekomstbestendige, organisatie. En gaan op zoek naar antwoorden op de vraag: Wat is er nodig om een vitale, toekomstbestendige organisatie te blijven. Aanvullend op interessante landelijke sprekers zullen betrokkenen van Fort Vreeswijk en andere initiatiefnemers in het land u meenemen in hun ervaringen en wensen formuleren voor de toekomst. Meer info en/of aanmelden voor de lunch en voor het symposium kan tot 20 september via: fortvreeswijksymposium@gmail.com. Voor de lunch vragen wij een bijdrage van €10,- p.p.