De zeven zijstraatjes

Als je in Vreeswijk loopt, dan zie je dat de Dorpsstraat zeven zijstraatjes heeft. Wilt u weten hoe ze heten en waarom?

De Mauritsstraat droeg vroeger de naam Rozenstraat. Op de ene hoek had je een kamerkroegje, De Leste Stuiver. Een kamerkroegje was een kroegje waar je niet kon zitten. Een schipper kwam van zijn schuit, pakte vlug een borreltje en ging direct weer weg. Op de andere hoek was het grote huis van dokter Teljer. Later kwam daar het postkantoor met een grote voortuin. Wellicht bloeiden daar rozen. Het appartementencomplex aan het einde van de straat heet, als herinnering, de Rozenhof.

De Schoolstraat was een dichtbevolkt straatje en liep met een grote boog naar links en kwam uit bij de in 1883 geopende School met den Bijbel. Dat is ongeveer bij de ingang van de Margrietstraat hoek Beatrixstraat. Na de oorlog werd de school verplaatst naar de Koninginnenlaan.

De Waagstraat heette oorspronkelijk Domstraat. Bij het café op de noordhoek hing een fraai uithangbord met daarop de Dom van Utrecht. Na sluiting van het café had Franciscus van Hesteren er een kolenhandel en kwam er achterin de straat een waag.

De Tramstraat. Bij de ingang van dit straatje was de eindhalte van de paardentram uit Utrecht. De remise voor de tramstellen was langs de Rijndijk, op de plaats waar in 1915 de schippersschool werd gebouwd. Na het gereedkomen van de Koninginnensluis kwam de halte op de Handelskade.

Foto: Gezicht over de monding van het Merwedekanaal op de bebouwde kom van Vreeswijk uit het noordwesten; met links de molen Oog in ’t Zeil. Utrechts Archief.

De Leeuwenstraat was ook een dichtbevolkt straatje; hier woonden veel zandschippers. Aan het eind van de straat was een wit huis waarop een leeuw was aangebracht. De dorpsbewoners spraken over de straat met de leeuw, en zo kwam het straatje aan zijn naam.

De Morreestraat heette vroeger Zwanenstraat. Op de noordhoek kwam P.J. Morree te wonen. Hij was bakker, tolpachter en agent van de scheepsjagers. Dat wil zeggen dat hij bemiddelde tussen schippers en paardenverhuurders om een schip te slepen. Vanaf 1848 zat hij jaren in de Vreeswijkse gemeenteraad. Tot 1956 hadden de bewoners geen eigen sanitair; achter in de straat waren er voor hen twee toiletten. De was werd gespoeld op de trappen van de kolk.

Foto: De zeven straatjes

De Wilhelminastraat. Het grote pand op de zuidhoek diende jarenlang als woning voor de burgemeester en de dokters, eerst Snellen, later L.W Buurman, de vader van B.J. Buurman. De straat werd dan ook de dokterssteeg genoemd. Dorus Beukes had een winkeltje midden in de straat. Hij was een oranjeklant en had zijn zaak de Wilhelminawinkel genoemd. Hij diende een verzoek in om de straat de naam Wilhelminastraat te geven. Dat gebeurde.

De Molenstraat is eigenlijk geen zijstraat maar een verbindingsweg. Bij de Voorhavendijk stond een grote stellingmolen, dus is de naam van de straat niet moeilijk te achterhalen.

Rina Copier van den End