Dorpshuis Fort Vreeswijk

Het Dorpshuis is er voor iedereen die andere mensen wil ontmoeten, deel wil nemen aan een activiteit, een bezoek wil brengen aan de verschillende zorgverleners of zelf een activiteit wil aanbieden. Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is er ook voor mensen die zelf iets organiseren en daar een geschikte locatie bij zoeken.

Eigen beheer

Wijkbewoners van Vreeswijk voeren het dagelijks beheer over Dorpshuis Fort Vreeswijk. Zij zorgen dat er een gevarieerd aanbod van activiteiten voor wijkbewoners in Vreeswijk aangeboden wordt en er een centraal ontmoetingspunt in de wijk is. Vanuit deze basis worden (wijk-)initiatieven ontwikkeld. De vrijwilligers werken samen met de (zorg-)professionals die gebruikmaken van Fort Vreeswijk om samen activiteiten en diensten aan te bieden waar om gevraagd wordt.

De hele week zijn er activiteiten in het Dorpshuis waarbij iedereen welkom is.

De verschillende ruimtes op het Fort kunnen gehuurd worden voor activiteiten en bijeenkomsten.

Zie voor meer informatie de website van het Dorpshuis.