Jaagpad

Waar vroeger paarden of mensen schepen over het kanaal trokken, liggen nu woonarken aan het oude Jaagpad. Dit voorttrekken werd jagen genoemd en geschiedde bij ongunstige wind en tegenstroom.

Vreeswijk in het netwerk van waterwegen

Omdat er een touw zat tussen de trekkers of het paard en de boot, moest ervoor gezorgd worden dat er geen obstakels zaten tussen het jaagpad en het water. Er stonden dus geen bomen langs de waterkant van een jaagpad en geen woonboten in het water.

Een jaagpad wordt in Nederland bijvoorbeeld nog aangetroffen langs de Oude Rijn, langs de Kromme Rijn en langs de Vecht het Zandpad.