Molenstraat

In de Molenstraat stond de stellingmolen die lange tijd bepalend was voor het dorpsbeeld. De zeventiende-eeuwse stellingmolen van J.A. van Eck is gebouwd in 1666. In 1908 is deze gekortwiekt en voorzien van stoomkracht. In 1942 werd de bovenkant gedemonteerd en in 1970 verdween het restant.

Links is de Dorpskerk van de Hervormde Gemeente Vreeswijk; oorspronkelijk gebouwd is 1638, verwoest in 1672 door de Fransen, maar weer herbouwd in 1682.

Vermeldenswaardig is dat de kanselbijbel, die nu nog steeds op de kansel ligt – een Statenbijbel uit 1682 – in de tijd van Napoleon door een vernielzuchtig soldaat van de kansel is gestoten. Hij deed dit met een geweer die voorzien was van een scherpe bajonet, waardoor het papier beschadigde. Deze beschadiging is nog steeds te zien. Gelukkig werd de kerk toen niet in brand gestoken.

In 1963 is de kerk gerestaureerd en het kerkorgel uit 1904 werd in 1977 in de huidige fraaie staat gebracht.