Wijkplatform Vreeswijk

In januari 2006 zijn Wijknetwerk Vreeswijk en stichting Platform Vreeswijk gefuseerd tot Wijkplatform Vreeswijk (WPV). Met deze bundeling van krachten kan er een betere rol worden gespeeld in het gemeenschappelijke doel tot het behoud, en waar mogelijk vergroten, van de leefbaarheid van Vreeswijk.
Het WPV ontwikkelt initiatieven en coördineert activiteiten voor verbreding van maatschappelijk draagvlak. Ook is een belangrijk doel het behouden van essentiële voorzieningen in Vreeswijk. Vreeswijk heeft immers nog steeds een ‘dorpse’ structuur, onder andere vanwege de fysieke afscheiding door waterwegen en infrastructuur.

Het Wijkplatform Vreeswijk met bewoners en organisaties van Vreeswijk als lid, zet zich dus in voor een woonomgeving met kwaliteit en uitstraling. Wij worden hierbij gesteund door de Ondernemersvereniging Vreeswijk, Activiteitengroep Vreeswijk, de Gemeente Nieuwegein, Politie en woningcorporatie MITROS.
U bent als bewoner een deskundige in uw woonomgeving. Het wijkplatform is dé plek waar u uw ideeën kunt bespreken en misschien ook wel kunt realiseren.

Samenstelling Wijkplatform Vreeswijk

Dagelijks bestuur:

Piet Daalhof(voorzitter), Marja van Eijk (penningmeester), Margriet Mannak (secretaris) Maarten Bent ( vicevoorzitter)

Leden WPV

Gert Honing – Koos Hofs ( activiteitengroep Vreeswijk)- Leni Mook – Hennie Monrooij – Henk de Vries – Kees van der Wal – Annika Willemse-van Veenendaal en Annemieke van Brenk ( ondernemers Vreeswijk).

Vacature W.A.school.

Ondersteuning gemeente:

John van Engelen (wijkwethouder) – Els Reinking ( wijkmanager/wijkcoördinator) – Micha Giltay ( accountmanager openbaar Domein)

Wijkagent:

Gert Jan van der Waal

Visie WPV

Het WPV beweegt zich op het vlak van de zogenaamde politieke burgerparticipatie. Het WPV zet zich in om samen met de gemeente vorm en inhoud geven aan plannen en beleid. Het WPV werkt hierbij vanuit de volgende kernwaarden:

  • een vitaal Vreeswijk
  • een gezond Vreeswijk
  • een veilig en sociaal Vreeswijk

Wat goed is voor Vreeswijk, is goed voor Nieuwegein.

Contact

Secretariaat Wijkplatform Vreeswijk
Rijnlaan 2
3433 ZL  Nieuwegein
wpvreeswijk@­gmail.com