Voorwaarden deelname Authentieke dag Vreeswijk

Deelname aan deze Authentieke dag Vreeswijk is voor eigen risico. Tijdens de rondrit dient men zich te houden aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Bij terugkomst verzoeken wij u de aanwijzingen op te volgen van de verkeersregelaars en vrijwillige/begeleiders.

De deelnemer aan de Authentieke dag Vreeswijk en de daaraan verbonden activiteiten, dient er voor te zorgen dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade, waartoe het gebruik van het voertuig tijdens de Authentieke dag Vreeswijk en de daaraan verbonden activiteiten kan leiden, is gedekt door een verzekering overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WA verzekering) en een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP), voor zover deze al niet valt onder de verplichtingen op grond van de hiervoor genoemde Wet. Indien de deelnemer in een zakelijke hoedanigheid aan de Authentieke dag Vreeswijk deelneemt, dient hij een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan voor, tijdens of na de tourrit en/of de statie-show op welke wijze ook, aan u, uw voertuig, goederen van derden en/of uw passagiers.