Eindejaarsdiner

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk organiseert een eindejaarsdiner voor wijkbewoners.

We hopen eindelijk weer eens een eindejaarsdiner in het Dorpshuis te kunnen organiseren. De afgelopen jaren lukte dat niet door corona, toen brachten we het diner langs bij de wijkbewoners thuis.

De voorbereidingen voor een viergangendiner zijn in volle gang. Het thema van dit jaar is ‘Genieten’. Samen eten, mensen ontmoeten en genieten van een muzikaal intermezzo.

Kosten
Deelname kost € 16,50. N-pashouders betalen € 8,50.

Aanmelden
Aanmelden kan van 1 t/m 21 december. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier, of neem contact op met de beheerder: 06-21664918.

Dieetwensen graag doorgeven bij aanmelding.