Wat gaan de politieke partijen doen met uw stem na de gemeenteraadsverkiezingen?

Het WijkPlatform Vreeswijk organiseert opnieuw een politieke avond voor inwoners van Vreeswijk en heel Nieuwegein. We gaan in debat met de lijsttrekkers van de Nieuwegeinse politieke partijen. Aan de hand van stellingen en onder gespreksleiding van Lau Bouwman, komen de partijen aan het woord over hun programma en standpunten voor de komende 4 jaar. Het publiek kan meestemmen over punten die van belang zijn.

De thema’s die aan de orde komen zijn

  • Toerisme
  • Vitaal Vreeswijk en Nieuwegein
  • Klimaat
  • Woningbouw
  • Jongerenraad
  • Burgerparticipatie
  • Energietransitie

  • 19.00 uur zaal in Dorpshuis Fort Vreeswijk open en koffie klaar
  • 19.30 uur aanvang programma politieke avond
  • 21.30 uur einde programma en na afloop gezellig napraten

De avond is ook te volgen via YouTube live stream

Het maximale aantal bezoekers is honderd.

Heleen Peters - Lokale Vernieuwing

‘Lokale Vernieuwing gaat ook de aankomende vier jaar voor een duidelijk lokaal verhaal, met meer aandacht voor lokale ongemakken, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en welzijn van jong en oud! Lokale Vernieuwing is dé lokale politieke partij van Nieuwegein die écht doet, duidelijke taal spreekt én de enige lokale politieke partij die ervaring heeft met deelname aan het college.’

Tom Verhoeve - D66

D66 werkt aan een eerlijke woningmarkt, een stevige klimaataanpak en het beste onderwijs. Samen met jou gaan we voor een gezonde stad waar het goed toeven is. Een stad waar je jezelf mag zijn. Waar als het even tegenzit de overheid je helpt. We pakken de klimaat- en wooncrisis stevig aan. Voor ons, maar zeker voor onze kinderen.

Alma Feenstra - Groen Links

Kansengelijkheid, klimaatbeleid en gezond wonen: dat zijn wat GroenLinks betreft dé speerpunten voor Nieuwegein. In het verkiezingsprogramma presenteert GroenLinks concrete plannen om armoede te bestrijden, om de stad groener te maken en dierenwelzijn te verbeteren. Innovatief zijn de plannen voor meer woningen die passen bij Nieuwegein en de oplossingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Madelon Voorthuijsen - Christen Unie

‘Wij gaan voor evenwicht tussen groei, leefbaarheid en groen in onze stad. Daarbij willen we dat de gemeente dichtbij de mensen staat en ook fysiek benaderbaar is. Daarnaast moet onze jeugd veilig en gezond kunnen opgroeien. Maar er moet ook aandacht zijn en blijven voor senioren, zodat ook zij kunnen meedoen en denken in onze stad.’

Jacqueline Verbeek - Ieders Belang

Jacqueline Verbeek – Ieders Belang

Aoife Derriks - De Unie

Wij willen onder meer een correctief referendum, zodat de gemeenteraad uitgaat van wat de burgers willen; een coffeeshop onder goede randvoorwaarden om meer grip te krijgen op de criminaliteit en onze jeugd beter te beschermen; een woningbouwbeleid waarbij meer woningen beschikbaar komen voor Nieuwegeinse startende jongeren en Nieuwegeinse doorstromende ouderen; en een gemeente die bij haar uitgavenbeleid nadrukkelijk rekening houdt met de portemonnee en de koopkracht van de Nieuwegeiners.

Jan Kuiper - CDA

Het CDA Nieuwegein zet zich in voor de mensen die hier wonen, leven en werken. We zetten belangrijke thema’s op onze agenda waar we lokaal mee aan de slag gaan: wonen, klimaat, zorg vrijwilligers en veiligheid.

Ellie Eggengoor - VVD

Nieuwegein blijft goed, wordt beter. De VVD zal zich de komende periode blijven inzetten voor een fijne, leefbare en bereikbare stad. Waar het goed wonen, werken en leven is. Waar we er met elkaar aan werken om in 2040 op een betaalbare manier energieneutraal te zijn.

Geert Zondag - VSP

Samen met alle Nieuwegeiners
Weten wat Nieuwegeiners graag willen
Woongenot voor iedereen
Leefbaar en veiligheid

Vincent van Esch - PvdA

Een kansrijk leven voor iedereen in Nieuwegein. Dat is het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid. Wij kiezen voor een samenleving waar iedereen zich deelgenoot van voelt. Waar met meer vertrouwen vooruit kan worden gekeken. En waar inwoners kunnen rekenen op een sterke overheid. Samen werken we aan een sociaal Nieuwegein. Dit gaat niet vanzelf, daar moet je voor blijven kiezen!

Jezus leeft - Marco Weij

Jezus leeft – Marco Weij

NÚwegein - Haseena Bakhtali

Stadspartij NÚwegein….HÁÁRscherp! Een volwassen democratie opereert Transparant. Versterken, Verbinden en Vertrouwen staan centraal bij de aanpak van stadpartij NÚwegein. Al 16 jaar proberen wij de gesloten bestuurscultuur open te breken, de inspraakprocedures naar een hoger plan te tillen en zo het machtsevenwicht tussen overheid en burger te herstellen. Dat is het fundament waarop je verder kan bouwen aan integer democratisch en sociaal beleid.