Sluizenloop

Op zondag 15 september is iedereen vanaf 13.00 uur van harte welkom in het gezellige Dorpshuis Fort Vreeswijk. In het Arsenaal liggen de startpakketten klaar, kun je je alsnog inschrijven en foto’s en video’s zien die in het verleden tijdens de Sluizenloop zijn gemaakt. En in de Citadel kun je genieten van een kopje koffie of thee of van een glas fris.

Bewegen is goed voor je lichaam

Bewegen is goed voor je lichaam en een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Daarom wil Atverni, de atletiekvereniging van Nieuwegein, dat meer inwoners van Nieuwegein en gemeenten in de buurt structureel gaan hardlopen. Daarin staan we niet alleen. SportID Nieuwegein heeft namens de Gemeente Nieuwegein als doel meer inwoners in beweging te krijgen. Zij willen dat bereiken door alle inwoners de mogelijkheid te bieden om aan sport- en beweegactiviteiten deel te nemen.

Atverni biedt loopgroepen op alle niveaus ervaren en gediplomeerde trainers en een uitstekende accommodatie met bijvoorbeeld een atletiekbaan. En Atverni organiseert de Sluizenloop, een jaarlijks terugkerend Nieuwegeins hardloopevenement met een kinderloop van 1 km, een jeugdloop van 2 km en wedstrijd- en recreatielopen van 5 km en 10 km.

Programma

13:00 – 16:30 uur – Startpakket ophalen / alsnog inschrijven Fort Vreeswijk
14:00 – 14:30 uur – 2 km jeugdloop – 8 t/m 11 jaar Oude Sluis
14:45 – 15:00 uur – 1 km kinderloop – 4 t/m 7 jaar Oude Sluis
15:10 – 15:20 uur – Prijsuitreiking jeugdloop / kinderloop Oude Sluis
15:30 – 16:10 uur – 5 km wedstrijd- en recreatieloop – vanaf 12 jaar Oude Sluis
15:30 – 16:50 uur – 10 km wedstrijd- en recreatieloop – vanaf 16 jaar Oude Sluis
16:30 – 16:45 uur – Prijsuitreiking wedstrijd- en recreatieloop 5 km en 10 km Oude Sluis

Herinneringsmedaille

Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, krijgt een mooie herinneringsmedaille. Bovendien zijn er ook dit jaar, zowel bij de Kinderloop als bij de Jeugdloop, weer mooie bekers voor de drie snelste jongens en de drie snelste meisjes. Bij de Wedstrijd- en recreatieloop van 5 km en 10 km zijn er medailles voor de drie snelste heren en dames in drie leeftijdscategorieën: t/m 44 jaar, 45 t/m 54 jaar, vanaf 55 jaar.

Scholenklassement

Voor kinderen van basisscholen is er de mogelijkheid om mee te doen aan het scholenklassement. Kinderen t/m 7 jaar lopen 1 km en oudere kinderen 2 km. Als er in één of beide van deze categorieën minimaal 3 jongens en 3 meisjes meedoen, doet de school al mee aan het scholenklassement. De winnende school zal op een gepast moment persoonlijk gefeliciteerd worden met daarbij de overhandiging van de beker.

Parcours

Wil je het parcours in detail bekijken. Ga dan naar www.sluizenloop.nl, kies van het hoofdmenu de optie ‘Deelnemers’ en van dat menu de optie ‘Parcours’. De Kinderloop telt één ronde door het dorp, de Jeugdloop twee ronden. Het parcours is: Oude Sluis, Lekstraat, Dorpsstraat, Koninginnenlaan, Rijnlaan, Merwedestraat, Wierselaan, Vaartstraat, Rijnlaan, Wierselaan, Gildenborglaan, Fortweg, Frederiksoord, Oude Sluis. Het parcours voor de Wedstrijd- en recreatieloop van 5 km heeft de vorm van een acht. De volgorde waarin de twee lussen worden afgelegd, is ten opzichte van voorgaande jaren echter omgedraaid i.v.m. de drukte bij de brug. Nu volgen de deelnemers eerst de lange lus richting de Prinses Beatrixsluis en daarna de korte lus door het dorp. De deelnemers aan de Wedstrijd- en recreatieloop van 10 km leggen dit parcours twee keer af.

Verkeersmaatregelen tijdens de Sluizenloop

Parkeerverbod
De start en finish zijn terug op de Oude Sluis. Daarom geldt er voor de Oude Sluis een parkeerverbod van 09.00 uur tot 19.00 uur.

Wegafsluitingen

  • Van 09.00 tot 19.00 uur: Oude Sluis.
  • Van 13.45 tot 16.50 uur: Lekstraat, Dorpsstraat, Oranjestraat (zuidelijke weghelft), Rijnlaan, Merwedestraat, Wierselaan (ten zuiden van de Prinsessenweg), Vaartstraat, Gildenborglaan, Fortweg en Frederiksoord.
  • Van 15.15 tot 16.50 uur: Voorhavendijk, Schipperspad, Tiendpad, Montageweg, Industrieweg, Nieuwe Kerkweg, Prinsessenweg (oostelijke/zuidelijke weghelft).

Mededeling

Ligt uw woning of winkel aan het parcours? Met het oog op de veiligheid van de deelnemers verzoeken wij u dan:

  • uw auto zo te parkeren dat de deelnemers ongehinderd kunnen passeren
  • uw auto zo min mogelijk en bij voorkeur helemaal niet te gebruiken.

Historie van de Sluizenloop

De eerste Sluizenloop was op zaterdag 10 september 1975, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Oude Sluis in Vreeswijk. Nieuwegein had nog geen atletiekvereniging en de organisatie was in handen van Hellas, de sportraad Nieuwegein en het Bureau Sport en Recreatie.

Van 1994 tot en met 2004 vormde de Sluizenloop samen met wedstrijden georganiseerd door Clytoneus Woerden, Fit Zeist, OSM’75 Maarssen, Phoenix Utrecht, Statina Culemborg, U-track Utrecht en de Veenlopers Mijdrecht het Groot Utrecht Running Circuit. Daarmee werd de 10 km de hoofdafstand. In 2005 kwam de 20 km te vervallen.In 1983 werd Atverni opgericht. Vanaf dat jaar is de organisatie van de Sluizenloop geleidelijk overgedragen aan Atverni.

De wedstrijd- en recreatieloop voor volwassenen ging aanvankelijk over 20 km. De jeugd liep door het oude dorp. Het parcours is in de loop der jaren meermaals gewijzigd. Tot 1999 ging de wedstrijd- en recreatieloop vanaf de Oude Sluis naar Tull en ’t Waal. In 2000 keerden de deelnemers halverwege Tull en ’t Waal. Vanaf 2003 volgde het parcours het Lekkanaal. In 2015 moest het parcours opnieuw worden gewijzigd. Het Sluispad aan de oostzijde van het Lekkanaal was immers afgesloten, ter voorbereiding van de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis. Het parcours werd verlegd naar het westen: via het Schipperspad naar de Plofsluis en via de Structuurbaan en de Schalkwijkse Wetering terug. Voor dit parcours waren echter zo veel verkeersregelaars en parcourswachten nodig dat het parcours in 2017 opnieuw is gewijzigd. De jeugd loopt één of twee rondjes door het dorp. De wedstrijd- en recreatieloop bestaat uit één of twee achtjes van 5 km, waarbij elk achtje bestaat uit een rondje door het dorp en een ronde richting de Prinses Beatrixsluis.