Verleden ontmoet heden

Al sinds 1373 is in het voormalige schippersdorp Vreeswijk in Nieuwegein een sluis: de Oude Sluis. De sluis was niet alleen van strategisch belang voor scheepvaart en drinkwater voor Utrecht, maar speelde ook een rol in de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Vreeswijk beschermde deze beeldbepalende sluis. De Oude Sluis is ook nu nog een belangrijke ‘kraan’ (inlaat van water) voor de grachten en singels van Utrecht en de Vecht.

In We Sluiten de Linies komen deze historische plekken tot leven.

Zie je de projectie in dat winkelraam? Hoor je de balfolk-klanken van muzikant Wouter Kuyper & Friend in de schotbalkenloods op de dijk? En dwarrelen de woorden van de verhalenverteller je al tegemoet vanaf de werkschuit bij de Oude Sluis? Hoe gaat het inlaten van water vanuit de Lek precies in zijn werk? En welke maatregelen treft het waterschap bij hoogwater?

Luisteren en kijken naar verhalenvertellers en gidsen van de gidsengroep Vreeswijk

Het verleden ontmoet het heden door de verhalen van experts van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij de Oude Sluis en lokale gidsen bij de Oude Sluis, de Lekdijk en de inundatiesluis.

Programma

  • Van 19.00 tot 22.00 uur worden diverse mooie plekken langs de Oude Sluis op spectaculaire wijze uitgelicht.
  • In de balkenloods is een bijzonder muzikaal optreden van Wouter en de Draak.
  • Luisteren en kijken naar verhalenvertellers en experts van HDSR en gidsen van de gidsengroep Vreeswijk.
  • In dit prachtige oude dorp aan de Lek genieten van een hapje en een drankje.
  • Op eigen gelegenheid een wandeling starten bij de Oude Sluis.

Kom genieten van dit evenement!

We Sluiten de Linies

Sponsoren