Geins Geluk

overige

Geins Geluk – Hart voor de stad!

Met Geins Geluk ondersteunt de gemeente inwoners initiatieven gericht op een mooie, warme en gezellige stad om te wonen. Met veel verschillende wijken waar voor iedereen een plek is en waar samenwerken aan een mooie stad heel gewoon is. Dit is je kans om te laten zien hoe jij dat graag zou willen.

Nieuwe subsidieregeling voor inwonersinitiatieven
Iedereen met een mooi maatschappelijk initiatief voor de straat, buurt of stad, kan vanaf 1 februari aanstaande een bijdrage vragen aan de gemeente. Deze bijdrage is maximaal 50% van wat er nodig is voor het initiatief. De initiatieven kunnen op verschillende terreinen liggen. Denk aan zorg en welzijn, natuur en milieu, kunst en cultuur, educatie, sport en recreatie, opvang en mobiliteit. Vanzelfsprekend moeten de initiatieven binnen de gemeente Nieuwegein liggen of plaatsvinden.

Geins Geluk is een regeling in Nieuwegein die het mogelijk maakt om maatschappelijke inwonersinitiatieven te realiseren. Initiatieven gericht op een mooie, mooie, warme en gezellige stad om te wonen. Een stad waar ruimte is voor iedereen en iedereen zich welkom voelt. Inwoners van Nieuwegein worden gestimuleerd om hier een bijdrage aan te leveren. Dit kan op vele manieren. De gemeente Nieuwegein draagt hier graag aan bij. www.nieuwegein.nl/geinsgeluk

Design & ontwikkeling door Get Interactive