EHBO Kaarslicht in Vreeswijk

Voor EHBO-ondersteuning tijdens Kaarslicht in Vreeswijk kunt u terecht bij de EHBO unit op de hoek Koninginnenlaan / Prins Hendriklaan.

EHBO Nieuwegein

Eerste hulp is meer dan een pleister plakken. Het is de eerste hulp die wordt verleend direct nadat iemand onwel is geworden of getroffen is door een ongeval of acute ziekte. Vaak zelfs nog voordat er professionele hulp is gewaarschuwd. Een moderne eerste hulpverlener weet dan precies wat hij moet doen. Hij kijkt wat er aan de hand is, maar let daarbij ook op gevaar voor hemzelf, het slachtoffer en de omstanders. Daarna stelt hij vast wat het slachtoffer mankeert, stelt het slachtoffer gerust, kijkt wat er gedaan moet worden en of er professionele hulp gewaarschuwd moet worden en begint alvast zelf met de direct noodzakelijke hulpverlening. Kortom: een deskundige en geoefende EHBO-er kan van levensbelang zijn!

ehbonieuwegein.nl