Volkskerstzang in de Barbarakerk

In de Barbarakerk begint om 19:00 uur de traditionele Volkskerstzang. Dit jaar is het thema “Veilig Licht”. Aan deze bijeenkomst werken o.a. mee het Leger des Heils en een samengesteld koor vanuit De Rank, de Barbarakerk én de Hervormde gemeente Vreeswijk. Na een openingswoord door Burgemeester Frans Backhuijs en een welkom door Ds. Glismeijer is er een kerstvertelling. Vanaf 20:15 uur is doorlopend de kerststal te bezichtigen, terwijl verschillende koren tot 21:30 uur afwisselend zingen.