Volkskerstzang in de Barbarakerk

Voor de 56e keer is er in de Barbarakerk is op woensdag 18 december 2019 om 19:00 uur een Volkskerstzang met als thema: "Licht verspreiden". Aan deze dienst werken o.a. mee het Leger des Heils, De Cantorij van de Rank en Burgemeester Frans Backhuijs zal een openingswoord spreken.

Aansluitend is in deze kerk de kerststal tot 22:00 uur te bezichtigen, terwijl verschillende koren van 20:00 - 21:30 uur afwisselend in deze kerk zingen.

Comité Volkskerstzang Vreeswijk
Barbarakerk / De Rank