De Voedselbank

Al vele jaren is de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein present op de Koningsmarkt. Een prachtig evenement dat jaarlijks veel bezoekers trekt. Wekelijks verzorgt de Voedselbank ruim 70 voedselpakketten aan haar cliënten in Nieuwegein en IJsselstein. Wie in aanmerking komt voor een pakket, ontvangt deze gratis.

Opbrengst

Van sponsoren en andere goede gevers ontvangt de Voedselbank regelmatig naast food ook non-food producten om aan onze cliënten te geven. Met de non-food producten die na uitgifte aan onze cliënten resteren, staan wij op de Koningsmarkt. Te denken valt aan pannen, keukengerei, kleine cadeautjes, lampen, batterijen, snuisterijen, gereedschap, sokken enzovoort. Uiterst divers! Deze producten verkopen wij op de Koningsmarkt voor kleine prijzen en de opbrengst komt volledig ten goede aan de Voedselbank, omdat wij uitsluitend werken met onbezoldigde vrijwilligers.

Daarnaast stelt de organisator van de Koningsdag ons altijd de (dubbele) kraam kosteloos ter beschikking. Een mooie traditie uit een tijd dat deze dag nog Koninginnedag heette. Het verdiende geld is hard nodig om de kosten van de Voedselbank te betalen. Van het verdiende geld rijdt bijvoorbeeld de koelauto (wegenbelasting, onderhoud en diesel), draaien onze enorme koelkasten en wordt de WOZ betaald. Maar ook zaken als afvalheffingen dienen betaald te worden. Kortom vele kosten! Vreeswijk bedankt voor jullie steun!