Kippenbruggetje

Dit loopbrugje is onderdeel van de Oude Sluis, die in zijn geheel eigendom was van de stad Utrecht. Vandaar het wapen van Utrecht. De kleine brug wordt door Vreeswijkers het “kippenbruggetje” genoemd.

Het wapen symboliseert de mantel van St. Maarten, de beschermheilige van Utrecht. Het rode veld stelt de helft van zijn mantel voor, de andere helft had hij aan een bedelaar gegeven. Het witte veld stelt zijn halve blote lijf voor.

De kleine brug wordt door Vreeswijkers het “kippenbruggetje” genoemd. Niets met kippen te maken: in heel Nederland worden voetgangersbruggen in de volksmond zo genoemd. Kippenbrug is een oude benaming voor een voetgangersbrug.

Tegenover de “kleine brug” is de Tramstraat; dit was eertijds het begin- en eindpunt van de paardentram.