Prins Hendriklaan

Aan de overkant een historisch beeld: zandtrechters en een kraan op de kade en de Museumwerf. Op deze plek was tot medio 1990 de scheepswerf Buitenweg gevestigd.
Het Prins Hendrik schippersinternaat geopend in 1915, is het oudste schippersinternaat van Nederland.
Aan de Prins Hendriklaan liggen nu historische binnenvaartschepen afgemeerd. Op de gele informatieborden bij de collectie historische schepen staan wetenswaardigheden over deze schepen vermeld.


Het is niet verwonderlijk dat juist in Vreeswijk – toen de grootste binnenhaven van Nederland – het initiatief is genomen om een school voor schipperskinderen te stichten. In die tijd waren er zeer geringe onderwijs mogelijkheden voor schipperskinderen.
Tussen het terrein van het Schippersinternaat en de Koninginnenlaan is een mix van kleine villa’s, middenstandswoningen en arbeiderswoningen van één of twee bouwlagen met kap in traditionele of nieuw-historiserende stijl, uit de periode circa 1910-1925. De voorgevels, veelal met decoratieve siermetselwerkdetails zijn gericht op de Vaartse Rijn.

En tijdens scheepvaartevenementen, zoals VreeswijkVolVaart in 2016, kan het daar behoorlijk vol zijn!