Wij zoeken mensen:

Het hoeft geen hele dag te zijn, maar een paar uurtjes de handen uit de mouwen steken, zou al geweldig zijn. Wij krijgen elk jaar leuke complimenten over de organisatie, maar onze groep wordt wel steeds kleiner en ouder, dus is het dringend nodig dat er ook wat (jongere) mensen komen helpen!

Werkzaamheden waarbij we nog mensen kunnen gebruiken zijn:

  •   het aanbrengen van de versiering in de straten
  •   plaatsen van dranghekken
  •   plaatsen van informatiebordjes
  •   in de Willem Alexanderschool aanwezig zijn als aanspreekpunt
  •   helpen met koffie en broodjes maken
  •   opruimen na Koningsdag

Voor informatie of om u op te geven als vrijwilliger kunt u mailen naar: koningsdag@invreeswijk.nl

Wilt u financieel bijdragen?

Het Oranjecomité Vreeswijk is afhankelijk van sponsoring van ondernemers en van donaties van buurtbewoners. Met uw financiële ondersteuning kunnen we weer een groot aantal activiteiten organiseren! Fijn als u uw vrijwillige bijdrage overmaakt op rekeningnummer:

NL85 RABO 0113 9754 65 t.n.v. Stichting Actviteitengroep Vreeswijk. 

Of scan de QR-code.

Wij hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen!

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding en/of bijdrage.

Vriendelijke groet,
Oranjecomité Vreeswijk